Αίτημα Ενοικίασης Χώρων

Organizer.Description
Title.Description
Description.Description
Date.Description
Participants.Description

Χώρος διεξαγωγής συνεδρίου

UseHall.Description
UseEquipment.Description
UseSupport.Description
UseSecretary.Description
UseCoffeeBreaks.Description

Φιλοξενία συνέδρων στον Ξενώνα

SingleRooms.Description
DoubleRooms.Description
TripleRooms.Description

Χρήση Εστιατορίου Ξενώνα

HasLuncheon.Description
HasDinner.Description
HasReception.Description
ContactPerson.Description
ContactPhone.Description
ContactEmail.Description