Αρχείο Εκδηλώσεων

07/07/2022

GROTOWSKI. NEXT QUESTIONS. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Grotowski, οργάνωσε στους Δελφούς εκπαιδευτικό πρόγραμμα για σπουδαστές Δραματικών Σχολών και νέους ηθοποιούς με τίτλο GROTOWSKI: NEXT QUESTIONS, από 7 έως και 10 Ιουλίου 2022. Το πρόγραμμα περιλάμβανε τις εξής επί μέρους δράσεις:

Ι. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. 7-10 Ιουλίου

II. ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΤΑΙΝΙΩΝ, 7-10 Ιουλίου

Κινηματογραφημένα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Laboratory Theatre:

"Acting Therapy» του Zygmunt Molik, 7 Ιουλίου

"Training at the Laboratory Theater in Wrocław", 8 Ιουλίου

Κινηματογραφημένες θεατρικές παραστάσεις:

• "Akropolis” του Stanisław Wyspiański, 9 Ιουλίου. Σκηνοθεσία: Jerzy Grotowski

• "The Constant Prince", 10 Ιουλίου. Pedro Calderón de la Barca και Juliusz Słowacki

Προσαρμογή και σκηνοθεσία: Jerzy Grotowski

ΙΙΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 7-9 Ιουλίου

• “The Art of Invisibility”, 7 Ιουλίου

• Παρουσίαση Μεθόδου των Jarosław Fret και Monika Wachowicz, 8 Ιουλίου

• “Crumbs”, 9 Ιουλίου

IV. GROTOWSKI: BODY AND MEMORY/ΣΩΜΑΚΑΙΜΝΗΜΗ. Κύκλος διαλέξεων, 10 Ιουλίου