Επικοινωνία

ΑΘΗΝΑ

Κεντρική Υπηρεσία Αθήνας
Φρυνίχου 9, Πλάκα, 105 58
Τ: 210 3312781-5
Φ: 210 3312786
Ε: eccd@eccd.gr

ΔΕΛΦΟΙ

Συνεδριακό Κέντρο Δελφών
330 54, Δελφοί, Φωκίδα
Τ: 22650 82731-2
Φ: 22650 82733
Ε:  conferencecentre@eccd.gr

Ξενώνας
330 54, Δελφοί, Φωκίδα
Τ: 22650 82353-4
Φ: 22650 82227
Ε: guesthouse@eccd.gr