Σπαθί Πυρρίχιου Χορού

Τίτλος: Σπαθί Πυρρίχιου Χορού
Χρονολογία: 1930
Είδος Αντικειμένου: Φροντιστηριακό Υλικό
Περιγραφή Σπαθί από τον πυρρίχιο χορό