Ακόντιο

Τίτλος: Ακόντιο
Είδος Αντικειμένου: Φροντιστηριακό Υλικό
Περιγραφή Ξύλινο ακόντιο που κατασκευάστηκε κατά τις Α' Δελφικές Εορτές και μάλλον επαναχρησιμοποιήθηκε στις Β' Δελφικες Εορτές στον Πυρρίχιο Χορό