Δελφοί. Την Εποχή των Δελφικών Εορτών

Τίτλος: Δελφοί. Την Εποχή των Δελφικών Εορτών
Χρονολογία: 1991
Είδος Αντικειμένου: Φωτογραφία
Περιγραφή Ο Άγγελος Σικελιανός στο Αρχαίο Στάδιο των Δελφών. Επανατύπωση με μεγέθυνση πρωτότυπης φωτογραφίας το 1927. Έργο σε κορνίζα