Ανέμη Αργαλειού

Τίτλος: Ανέμη Αργαλειού
Είδος Αντικειμένου: Αργαλειός
Περιγραφή Ξύλινο εξάρτημα αργαλειού με ρόδα