Αναπαραστάσεις αρχαίων αγωνισμάτων στο Αρχαίο Στάδιο των Δελφών. Α' Δελφικές Εορτές, 1927

Τίτλος: Αναπαραστάσεις αρχαίων αγωνισμάτων στο Αρχαίο Στάδιο των Δελφών. Α' Δελφικές Εορτές, 1927
Είδος Αντικειμένου: Φωτογραφία
Περιγραφή Πρωτότυπες ασπρόμαυρες φωτογραφίες από αναπαραστάσεις αρχαίων αγωνισμάτων στο Αρχαίο Στάδιο των Δελφών, Α' Δελφικές Εορτές 1927