"Στυγός Όρκος"

Δημιουργός: Σικελιανός Άγγελος
Τίτλος: "Στυγός Όρκος"
Χρονολογία: 1992
Είδος Αντικειμένου: Χειρόγραφο
Περιγραφή Χειρόγραφο με μολύβι του Άγγελου Σικελιανού με το ποίημα "Στυγός Όρκος" σε πέντε (5) σελίδες, με διάσταση 34x28 η κάθε μία, σε ενιαία κορνίζα