Φωτογραφίες από τη ζωή του Άγγελου Σικελιανού

Τίτλος: Φωτογραφίες από τη ζωή του Άγγελου Σικελιανού
Χρονολογία: 1997
Είδος Αντικειμένου: Φωτογραφία
Περιγραφή Σύνθεση με εικοσιμία 21) ασπρόμαυρες φωτογραφίες από τη ζωη του Άγγελου Σικελιανού κατά την περίοδο 1893-1925