"Ικέτιδες" του Αισχύλου. Μια ενδιαφέρουσα σκηνή από το έργο. Δελφικές Εορτές, 1930

Τίτλος: "Ικέτιδες" του Αισχύλου. Μια ενδιαφέρουσα σκηνή από το έργο. Δελφικές Εορτές, 1930
Χρονολογία: 1930
Είδος Αντικειμένου: Φωτογραφία
Περιγραφή Ασπρόμαυρη φωτογραφία από την παράσταση "Ικέτιδες" του Αισχύλου στο Αρχαίο Θέατρο των Δελφών κατά τις Β' Δελφικές Εορτές, 1930