Γάντια Άγγελου Σικελιανού

Τίτλος: Γάντια Άγγελου Σικελιανού
Χρονολογία: 1997
Είδος Αντικειμένου: Προσωπικό Αντικείμενο
Περιγραφή Ζευγάρι υφασμάτινων γαντιών του Άγγελου Σικελιανού σε υπόλευκο χρώμα