Δελφικαί Εορταί Ανακοινωθέν

Τίτλος: Δελφικαί Εορταί Ανακοινωθέν
Είδος Αντικειμένου: Μονόφυλλο
Περιγραφή Ανακοίνωση της επί των Δελφικών Εορτών επιτροπής προς τους κατοίκους της περιοχής