Σχέδια Θεατρικών κοστουμιών

Τίτλος: Σχέδια Θεατρικών κοστουμιών
Είδος Αντικειμένου: Σχέδιο
Περιγραφή 10 σχέδια με μολύβι και 12 σχέδια με μελάνι. Πιθανώς αντιγραφές από αρχαία αγγεία