Δελφικές Εορτές - Fêtes de Delphes -Delphic Festival - Feste di Delfi -Delphische Festspiele 1927

Τίτλος: Δελφικές Εορτές - Fêtes de Delphes -Delphic Festival - Feste di Delfi -Delphische Festspiele 1927
Είδος Αντικειμένου: Λεύκωμα
Περιγραφή Λεύκωμα με πρόλογο του Α. Σικελιανού (Δελφοί, Ιανουάριος 1926) σε πέντε γλώσσες (ελληνικά,γαλλικά,αγγλικά,ιταλικά,γερμανικά), φωτογραφίες και σχέδια