Τελετή Θεμελίωσης Συνεδριακού Κέντρου Δελφών, Δευτέρα 28 Μαρτίου 1966

Τίτλος: Τελετή Θεμελίωσης Συνεδριακού Κέντρου Δελφών, Δευτέρα 28 Μαρτίου 1966
Χρονολογία: 1966
Είδος Αντικειμένου: Φωτογραφικό Φίλμ