Διεθνής Συνάντηση 'Εξοδος από την κρίση"

Τίτλος: Διεθνής Συνάντηση 'Εξοδος από την κρίση"
Χρονολογία: 1985
Είδος Αντικειμένου: Φωτογραφία
Περιγραφή Διεθνής Συνάντηση "Έξοδος από την κρίση", 21-23 Νοεμβρίου 1985