Η Δέσποινα Μαζαράκη στους Δελφούς

Τίτλος: Η Δέσποινα Μαζαράκη στους Δελφούς
Χρονολογία: 1988
Είδος Αντικειμένου: Φωτογραφία
Περιγραφή Η μουσικολόγος Δέσποινα Μαζαράκη