Ο Γιώργος Νικολαΐδης στους Δελφούς

Τίτλος: Ο Γιώργος Νικολαΐδης στους Δελφούς
Χρονολογία: 1988
Είδος Αντικειμένου: Φωτογραφία
Περιγραφή Ο γλύπτης Γιώργος Νικολαΐδης, Πρύτανης ΑΣΚΤ