Ομφαλός

Δημιουργός: Γρηγορίου Θεόδουλος
Τίτλος: Ομφαλός
Χρονολογία: 1994
Είδος Αντικειμένου: Γλυπτό εξωτερικού χώρου
Περιγραφή Γλυπτή κατασκευή εξωτερικού χώρου από μπετόν και μέταλλο που αναπτύσεται κάτω από το έδαφος καλυπτόμενο στην επιφάνεια του εδάφους με αύθραυστο γυαλί. Στο υπόγειο τμήμα τοποθετείται οθόνη για αναπαραγωγή οπτικού υλικού που απεικονίζει τα κύμματα της θάλλασας βίντεο