Πρώτα και έσχατα τοπία/ First and last landscapes

Δημιουργός: Αττάλη Εριέτα
Τίτλος: Πρώτα και έσχατα τοπία/ First and last landscapes
Χρονολογία: 1996
Είδος Αντικειμένου: Φωτογραφικό έργο