Τυφλός τυχαίος

Δημιουργός: Saiz Manuel
Τίτλος: Τυφλός τυχαίος
Χρονολογία: 1994
Είδος Αντικειμένου: Γλυπτό εσωτερικού χώρου
Περιγραφή Κεφάλι από άχυρο και άψητο πηλό. Προέρχεται από εγκατάσταση εξωτερικού χώρου με κεφάλια από άχυρο και άψητο πηλό αρχικώς τοποθετημένα στο χώμα στον πευκώνα του συνεδριακού κέντρου. Το σκεπτικό του καλλιτέχνη προέβλεπε τη φθορά των κεφαλιών στη διάρκεια του χρόνου. Με άδεια του καλλιτέχνη σώζονται σήμερα οκτώ τεμμάχια από τα οποία επτά φυλάσσονται σε εσωτερικό χώρο του συνεδριακού κέντρου (ΕΤ53). Το 8ο (ΕΤ 61) φυλάσσεται στον Ξενώνα. Η εγκατάσταση συμπληρώνεται με φωτογραφικό έργο του καλλιτέχνη όπου απεικονίζεται το έργο στην αρχική του μορφή (ΕΤ 163)