Παρουσία

Δημιουργός: Αντωνάκος Στήβεν
Τίτλος: Παρουσία
Χρονολογία: 2005
Είδος Αντικειμένου: Γλυπτό εξωτερικού χώρου
Περιγραφή Γλυπτή κατασκευή, μικτή τεχνική με νέον