Πνευματικό Κέντρο Δελφών Επίπλωσις και Μηχανολογικός Εξοπλισμός Γενική Κάτοψις Τμημάτων Α,Β,Δ,Η

Δημιουργός: Παρίσης Μιχάλης, Χατζηδάκης Σ.
Τίτλος: Πνευματικό Κέντρο Δελφών Επίπλωσις και Μηχανολογικός Εξοπλισμός Γενική Κάτοψις Τμημάτων Α,Β,Δ,Η
Χρονολογία: Μάρτιος 1972
Είδος Αντικειμένου: Σχέδιο