Πνευματικόν Κέντρον Δελφών Συμβουλίου Ευρώπης Οριστική Μελέτη Κάτοψις τμήματος Α-Β

Δημιουργός: Κιτσίκης Κωνσταντίνος, Λαμπάκις Α., Καλογερόπουλος Χ.
Τίτλος: Πνευματικόν Κέντρον Δελφών Συμβουλίου Ευρώπης Οριστική Μελέτη Κάτοψις τμήματος Α-Β
Χρονολογία: Αύγουστος 1965
Είδος Αντικειμένου: Σχέδιο