Ξενώνες Πνευμ. Κέντρου Δελφών Τμήμα Εστιατορίου Θεμελιώσεως Συνδετήριων Δοκών

Δημιουργός: Οικονόμου Σπύρος
Τίτλος: Ξενώνες Πνευμ. Κέντρου Δελφών Τμήμα Εστιατορίου Θεμελιώσεως Συνδετήριων Δοκών
Χρονολογία: 5 Μαρτίου 1967
Είδος Αντικειμένου: Σχέδιο