Πνευματικόν Κέντρον Δελφών Συμβουλίου Ευρώπης Οριστική Μελέτη Οικοδομικαί Λεπτομέρειαι

Δημιουργός: Κιτσίκης Κωνσταντίνος, Λαμπάκις Α.
Τίτλος: Πνευματικόν Κέντρον Δελφών Συμβουλίου Ευρώπης Οριστική Μελέτη Οικοδομικαί Λεπτομέρειαι
Χρονολογία: Αύγουστος 1965
Είδος Αντικειμένου: Σχέδιο