Πνευματικόν Κέντρον Δελφών Συμβουλίου Ευρώπης Οριστική Μελέτη Κάτοψις Δωματος Αιθούσης συγκεντρώσεων Αξονομετρικό

Δημιουργός: Κιτσίκης Κωνσταντίνος, Λαμπάκις Α.
Τίτλος: Πνευματικόν Κέντρον Δελφών Συμβουλίου Ευρώπης Οριστική Μελέτη Κάτοψις Δωματος Αιθούσης συγκεντρώσεων Αξονομετρικό
Χρονολογία: Αύγουστος 1965
Είδος Αντικειμένου: Σχέδιο