Ξενώνες Κέντρου Δελφών Κάτοψις ισογείου τμήματος Κ'

Δημιουργός: Κιτσίκης Κωνσταντίνος, Λαμπάκις Α.
Τίτλος: Ξενώνες Κέντρου Δελφών Κάτοψις ισογείου τμήματος Κ'
Χρονολογία: Φεβρουάριος 1966
Είδος Αντικειμένου: Σχέδιο