Πνευματικόν Κέντρον Δελφών Συμβουλίου Ευρώπης Οριστική Μελέτη Όψις Βόρεια

Δημιουργός: Κιτσίκης Κωνσταντίνος, Λαμπάκις Α.
Τίτλος: Πνευματικόν Κέντρον Δελφών Συμβουλίου Ευρώπης Οριστική Μελέτη Όψις Βόρεια
Χρονολογία: Αύγουστος 1965
Είδος Αντικειμένου: Σχέδιο