Νέα

17/03/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2023 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για  το παράρτημα ανακοινώσεων πατήστε εδώ

Για το Παράρτημα 1 χειρισμού Η/Υ πατήστε εδώ

Για το Παράρτημα 2 γλωσσομάθειας πατήστε εδώ