Διευθυντής

Παύλος Καλλιγάς

Καθηγητής Αρχαίας Φιλοσοφίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών